WBPB S.A.
50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108
tel. (71) 788-22-56..58; fax.(71) 788-22-56..58 w.30
e-mail: biuro@wbpb.pl

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A. we Wrocławiu

Historia

Firma Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych liczy już 60 lat swojej działalności.
W lipcu 1952 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej powołano 4 Okręgowe Biuro Projektów Budowlanych, które zostało przekształcone w 1968r. w  Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych we Wrocławiu jako jedno z sześciu wojskowych biur projektów dla których organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej.
Biuro powstało do obsługi realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych zlecanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w imieniu którego występują Rejonowe Zarządy Infrastruktury.
Najważniejsze daty w historii Spółki:
1952r   - powołanie 4 Okręgowe Biuro Projektów Budowlanych (podległość MON)
1968r   - przekształcenie biura w  Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych we Wrocławiu (podległość MON)
2007r   - komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego pn. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych we Wrocławiu w spółkę prawa handlowego repliki zegarków z ograniczoną odpowiedzialnością (podległość MSP)
2010r.  - prywatyzacja spółki poprzez wykup od MSP 85% akcji spółki przez firmę PBiEŚ SEPO Sp. z o.o.
2011r.  - zmiana siedziby firmy
2018 r. - przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną