WBPB S.A.
50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108
tel. (71) 788-22-56..58; fax.(71) 788-22-56..58 w.30
e-mail: biuro@wbpb.pl

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A. we Wrocławiu

Usługi

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych S.A. we Wrocławiu świadczy kompleksowe usługi projektowe w zakresie inwestycji, remontów oraz przebudowy na wszystkich etapach ich realizacji.
Począwszy od opracowań studialnych, koncepcji programowo-przestrzennych,  poprzez projekty budowlane, wykonawcze oraz zbiorcze zestawienie kosztów. 
Świadczymy usługi w zakresie projektowania:
  • budowlanego, urbanistycznego
  • technologicznego
  • drogowego
  • instalacji i sieci sanitarnych
  • instalacji i sieci elektrycznych
  • instalacji i sieci teletechnicznych
oraz działalności:
  • geodezyjnej i kartograficznej
  • prac badawczo-rozwojowych
  • analiz i ekspertyz technicznych
  • poligraficznej w zakresie dokumentów jawnych i niejawnych do klauzuli Tajne włącznie
 
Wykonujemy usługi w zakresie budownictwa ogólnego, obronnego i przemysłowego.
Jesteśmy rolex jako firma profesjonalnie przygotowani do realizacji dokumentacji niejawnej do tajemnicy państwowej włącznie. Posiadamy wszystkie wymagane ustawą o informacji niejawnej dopuszczenia i certyfikaty.