WBPB S.A.
50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108
tel. (71) 788-22-56..58; fax.(71) 788-22-56..58 w.30
e-mail: biuro@wbpb.pl

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A. we Wrocławiu

O firmie

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie usług projektowych. Rok założenia 1952.
Spółka WBPB S.A. powstała w lipcu 2007r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego działającego pod tą nazwą od 1968r., którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej.
Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną, która realizuje zadania w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego oraz technologicznego.
Spółka posiada Świadectwo Przemysłowe I stopnia, które dopuszcza spółkę  do realizacji niejawnych opracowań projektowych spełniając wszystkie wymogi określone ustawą o ochronie informacji niejawnych.
Obecnie firma zatrudnia 20 osób. Pracownicy firmy posiadają uprawnienia budowlane, specjalistyczne w zakresie projektowania oraz rzeczoznawców. Ponadto pracownicy firmy mają  poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.
Prace projektowe realizujemy techniką komputerową. Stanowiska projektowe wyposażone są w zestawy komputerowe z właściwym oprogramowaniem (AutoCad, programy branżowe).
Dla potrzeb realizacji dokumentacji niejawnej firma posiada certyfikowane bezpieczne stanowisko komputerowe.
Ponadto posiadamy profesjonalny sprzęt poligraficzny umożliwiający odpowiednie wydanie dokumentacji projektowo-kosztowysowej (jawnej oraz niejawnej) do zamawiającego.
Spółka WBPB S.A. współpracuje z :
  • Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni
  • Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie
  • Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu
  • Stołecznym Zarządem Infrastruktury w Warszawie
  • Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu
  • Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Zielonej Górze
Firma w okresie swojej działalności opracowała niezliczoną ilość prac projektowo-kosztorysowych, które weszły do realizacji.